Filastrocca

Cuntadinu ri lu Ciliento
Cuntadino ri lu Ciliento

Cunta cunta cuntadino

si susa ambressa ogni matino

cunta cunta cuntadino

sbatti l’ova cu lu vino

cuntadino cunta cunta

a la campagna lu suli spunta

cuntadino cunta cunta

quanna torna na zoria ascunta

cunta cuntento cuntadino

ca si nzura crammatino

cuntadino cunta cuntento

ca si nzura a lu Ciliento

Febbraio 2022           Lorenzo Carrato
Carniluvaru
Carniluvaru

Carniluvaru viecchiu pacciunu

s’è bbinnutu lu pagliunu

pane e binu s’è accattatu

cu sauzicchi e supirsate

Li crispelle cu abbundanza

s’è mangiatu a schiattapanza

l’è crisciutu nu panzunu

c’assumiglia a nu saccunu

Vivi, vivi e al’antrasatta

tutta russa la facci s’è fatta

po li schiatta puri la panza

e ancora mangia senza crianza

Accussì mori Carniluvaru

e li fanu lu funirali

ra la pulviri era natu

e inta lu pulviri è turnatu

Vau traiennu
Vau traiennu

Tengu na fami, na siti e nu suonnu

su aridduttu ca vau traiennu

si m’azzicca na fimmina attuornu

mi passa la fami, la siti e lu suonnu

Catarina
Catarina

Catarina vascia vascia

mitti lu peri ngoppa la cascia

vai la musca cavaddina

pizzica lu peri a Catarina

Funtanella Funtanella
Funtanella

Funtanella funtanella

cà ngi bbivi na paparella

chistu l’acchiappa

chista la pinnica

chistu la coci

chistu si la mangia

e chistu rici piri pirillu

ramminni a mi ca su piccirillu

Mastu Cicciu
Mastu Cicciu

Sica sica mastu Cicciu

la panella e lu sasicciu

lu sasicciu ngi mangiamu

e la panella li turnamu

Mussulini
Mussulini

Quanna ngera Mussulini

si mangiava tutti li matini

quanna vineru l’amiricani

quanna po vineru li russi

ngi cusemmu proprio lu mussu

Carmelina da Montano
Lu ciucciu ri zi Arricucciu
Lu ciuccio ri Zi Arricuccio

Ng’era na vota Zi Arricuccio

s’avìa accattatu nu bellu ciuccio

na matina Zi Arricuccio

truvao muortu lu bellu ciuccio.

Lu rittu anticu nunn’è sbagliato

lu cani muzzica a lu strazzatu

Quaraisima
Quaraisima
Quaraisima sicca sicca
chi ngi tieni inta sta trippa
ca ngi tengu caso e ova
Quaraisima nova nova.
Quaraisima sicca sicca
chi ngi tieni inta sta trippa
ca ngi tengu na bella fiasca
pi fa vinì avietta Pasca.
Quaraisima sicca sicca
chi ngi tieni inta sta trippa
mo ngi mittu l’acqua santa
Patri Figliu e Spiritu Santu.
Tri tizzuni
Tri tizzuni

Tri tizzuni ri cerza attizza attizza

attizza attiza tri tizzuni ri cerza

tri tizzuni ri cerza aggià attizzà,

picchì tri masti attizzaturi

sti tri tizzuni ri cerza

nun su capaci r’attizzà

Voca Vucanza
Voca vucanza

Voca Vucanza

jamunginni a Sanza

Sanza e la marina

Ciccandonio e Carulina

Ninna nanna
Ninna nanna

Ninna nanna nunnarella

lu lupu si mangiau la picurella

picurella comi facisti

quanna mmucca a lu lupu ti viristi

picurella comi campasti

quanna mmucca a lu lupu ti truvasti

ninna nanna nunnarella

lu lupu si mangiau la picurella

Santa Barbara
Santa Barbara

Santa Barbara ija ppi mari

nun zi mbunnia e nun zi nicava

l’ascuntau Santa Maria

” chì bbai facennu rivota mia “

Vau accugliennu truoni e lampi

ppì salvari a tutti quanni

Duci
Duci

Duci Duci

comi nge fatt arriduci

lu iuornu senza pani

la sira senza luci

e la notti l’ariuplani

Carmelina da Montano