Filastrocca

Catarina

Catarina vascia vascia
mitti lu peri ngoppa la cascia
vai la musca cavaddina
pizzica lu peri a Catarina

... Apri

Voca vucanza

Voca vucanza
jamunginn a Sanza,
Sanza e la marina
Ciccandoniu e Carulina

... Apri

Funtanella

Funtanella funtanella
cà ngi bbivi na paparella
chistu l'acchiappa
chista la pinnica
chistu la coci
chistu si la mangia
e chistu rici piri pirillu
ramminni a mmi ca su piccirillu

... Apri

Ninna nanna

Ninna nanna nunnarella
lu lupu si mangiau la picurella.
Picurella comi facisti
quanna mmucca a lu lupu ti viristi
Picurella comi campasti
quanna mmucca a lu lupu ti truvasti
Ninna nanna nunnarella
lu lupu si mangiau la picurella

... Apri

Mastu Cicciu

Sica sica mastu Cicciu
la panella e lu sasicciu
lu sasicciu ngi mangiamu
e la panella li turnamu

... Apri

Santa Barbara

Santa Barbara ija ppi mari
nun zi mbunnia e nun zi nicava
l'ascuntau Santa Maria
" chì bbai facennu rivota mia "
Vau accugliennu truoni e lampi
ppì salvari a tutti quanni

... Apri

Mussulini

Quanna ngera Mussulini
si mangiava tutti li matini
quanna vineru l'amiricani
si mangiava na vota la sittimana
quanna po vineru li russi
ngi cusemmu proprio lu mussu

... Apri

Duci

Duci Duci comi nge fatt arriduci
lu iuornu senza pani
la sira senza luci
e la notti l'ariuplani

... Apri

Carniluvaru

Carniluvaru viecchiu pacciunu

s’è bbinnutu lu pagliunu

pane e binu s’è accattatu

cu sauzicchi e supirsate

Li crispelle cu abbundanza

s’è mangiatu a schiattapanza

l’è crisciutu nu panzunu

c’assumiglia a nu saccunu

Vivi, vivi e al’antrasatta

tutta russa la facci s’è fatta

po li schiatta puri la panza

e ancora mangia senza crianza

Accussì mori Carniluvaru

e li fanu lu funirali

ra la pulviri era natu

e inta lu pulviri è turnatu

... Apri

Quaraisima

Quaraisima sicca sicca
chi ngi tieni inta sta trippa
ca ngi tengu caso e ova
Quaraisima nova nova.
Quaraisima sicca sicca
chi ngi tieni inta sta trippa
ca ngi tengu na bella fiasca
pi fa vinì avietta Pasca.
Quaraisima sicca sicca
chi ngi tieni inta sta trippa
mo ngi mittu l'acqua santa
Patri Figliu e Spiritu Santu.
... Apri

Vau traiennu

Tengu na fami, na siti e nu suonnu
su aridduttu ca vau traiennu
si m'azzicca na fimmina attuornu
mi passa la fami, la siti e lu suonnu

... Apri

Tri tizzuni

Tri tizzuni ri cerza attizza attizza
attizza attiza tri tizzuni ri cerza
tri tizzuni ri cerza aggià attizzà,
picchì tri masti attizzaturi
sti tri tizzuni ri cerza
nun su capaci r'attizzà

... Apri